תוצאות מבחן SAT

הציונים במסגרת מבחן SAT ניתנים לכל חלק בנפרד וכן משתקללים לכדי ציון סופי. הציון בכל פרק נע בין 200-800. הציון הסופי הוא סכום שלושת הציונים, בסקלה שבין 600-2400. מבחן SAT הינו מבחן סף, כלומר כל קולג' או אוניברסיטה קובעים לעצמם את הציון המינימלי הדרוש לקבלה לתואר ראשון. ציון זה משתנה גם בהתאם לשאר המועמדים וביחס לנתוניו האחרים של המועמד (תעודת בגרות, מכתבי המלצה, חיבורי הרשמה וכדומה).

ציוני הסף הנדרשים כדי להתקבל לאוניברסיטאות המבוקשות בארה"ב הם גבוהים מאוד, לכן מועמדים רבים נבחנים בבחינה פעמיים לפחות: פעם אחת בסביבות כיתה י', ופעם נוספת בכיתה י"ב כדי לשפר את הציון לקראת הגשת טפסי ההרשמה לאוניברסיטאות. הבחינה נערכת כמה פעמים בשנה. ניתן להיבחן בארה"ב וגם בארץ. ההרשמה לבחינה מתבצעת דרך אתר האינטרנט הרשמי של ה- SAT.

העתיד שלך מתחיל כאן!

השאר פרטים לקביעת פגישת ייעוץ חינם

Skip to content